YEDİKITA ARALIK 2021 (160. SAYI)

SKU
YK1601221
-40%
Özel fiyat ₺6,00 Standart Fiyatı ₺10,00
İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Doğrusu, İdil Bulgarları olacaktır. Yine de çoğunluğun Karahanlılar demesini yadırgamamak lazım. Zira; sınırlarının genişliği, coğrafî konumu, devlet ve toplum teşkilâtı, ekonomik büyüklüğü, siyasî ve askerî gücü vb. noktalardan düşünülünce, Karahanlılar bu şöhrete sahip olmakta haklılar. Ve onlar, Türkistan’ın ilk Müslüman Türk devletidir. İdarî, askerî, mimarî, ilmî sahalarda bugün bir Türk-İslâm medeniyetinden bahsedilebiliyorsa, bunun köklerini Karahanlılar devrinde aramamız gerekiyor. İlk cümlemizdeki soruya daha tafsilatlı ve “farkında” bir cevap verebilmek adına, istifadeli okumalar dileriz...

Satın Alındı

İmam-ı Âzam (rah.) ve İmam Maturidî (rah.) Hazretleri’nin talebeleri sayesinde, Karahanlı şehirleri Buhara, Semerkand, Oş, Taraz gibi ilim merkezlerinde, “peygamberlerin vârisi ve yeryüzünün kandilleri” olarak vasıflandırılan hakikî, mümtaz âlimler yetişti ve çok önemli eserler kaleme alındı. Bu âlimlerden öyleleri vardır ki kitaplarıyla hâlâ yaşar. Bu kitaplardan öyleleri vardı ki İslâm hukukunun ve Ehl-i Sünnet akîdesinin kanunları mesabesindedir. O sebeple asırlar boyunca okunmuş, okutulmuş, binlerce defa istinsah edilmiş, üzerlerine şerhler ve haşiyeler yazılmıştır. İmam Serahsî, İmam Debusî, Ömer Nesefî, Burhaneddin Merginanî hazaratı, bu zatlardan bazılarıdır. İdarî, askerî, mimarî, ilmî sahalarda bugün bir Türk-İslâm medeniyetinden bahsedilebiliyorsa, bunun köklerini Karahanlılar devrinde aramamız gerekiyor.
Verdiğiniz Puan