Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme); www.camlicakitapdijitalkutuphane.com internet sitesi (Site) ve Çamlıca Kitap Dijital Kütüphane uygulamasının (Platform) sahibi Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad.No:52 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresinde mukim Çamlıca Basım Yayın ve Ticaret A.Ş (Şirket) ve Siteye/Platforma üye olmak isteyen kullanıcı (Üye) arasında tanzim edilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Şirket’in sahibi olduğu Site/Platform üzerinden Üye’nin faydalanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. Üyelik, ilgili işlemlerin tamamlanması ve bu işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda akdedilmesiyle kazanılır.
b. Üye, Siteye/Platforma üye olurken verdiği bilgilerin resmi merciler ve kanunlar nezdinde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle veya bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal Üye tarafından güncelleme yapılmaması nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen yanlış bilgiler sebebiyle ödeme ve teslimat işleri kapsamındaki tüm sorumluluk Üye’ye aittir.
c. Üye, Site/Platform için kullanmak üzere aldığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez; şifreyi kullanma yetkisi bizzat Üye’ye aittir.
d. Site veya Platform’daki ürünlerin satış işlemi, dijital ortamda gerçekleştirilecek olup ürünler Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler/tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler kapsamındadır.
e. Üye, Site veya Platform’u kullanırken tüm mevzuat hükümlerine uymayı ve bu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye Siteyi/Platform’u hiçbir zaman kamu düzenin bozucu ve genel ahlaka aykırı şekilde kullanamaz. Bu hususlarda tüm sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
f. Şirket, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek, Şirket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, Sitenin/Platform’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
g. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemeyecek olup Şirket hak ve yükümlülüklerini devredebilecektir.
h. Şirket, gerekli olan bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.
i. Şirket, Site veya Platform’un içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de/Platform’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
j. Şirket’e ait Site veya Platform’un görünüm, tasarım, yazılımı ve site/Platform içerisindeki metin, görsel, diğer tüm içerikler, satışa sunulan ya da satışı gerçekleştirilen dijital içerikler veya ürünler, logo, marka, know-how vb. ilişkin telif veya sair her türlü fikri hak münhasıran Şirket’e aittir. Bunlar Üye tarafından kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Bu maddenin ihlali halinde meydana gelebilecek tüm zararlardan münhasıran üye sorumlu olacaktır. k. Şirket, işbu sözleşme koşullarını dilediği zaman güncelleyebilir. Güncellenen hükümler yayın tarihi itibariyle hüküm ifade edecektir.
l. Üye, Site veya Platform’da satışı yapılan ürünlere ait belirtilen özellikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatlarını, ödeme şekline ilişkin bilgilere sahip olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin teyidi verdiğini kabul eder. m. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, bu sebeple doğabilecek sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme’yi dilediği zaman diğer tarafa bilgi vererek feshedebilir. Ancak fesih tarihine kadarki işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse de niteliği gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere feshin bir etkisi bulunmaz.

MADDE 5- SAİR HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme’nin uygulanması veya yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 6- YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Üye’nin Platform’a üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Search engine powered by ElasticSuite